Szkolenie przed naborem wniosków grantowych na miejsca aktywności ruchowej

1714
Classroom

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, na spotkanie informacyjno-szkoleniowe przed naborem wniosków dot. rozwoju miejsc aktywności ruchowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. (środa) w budynku remizy OSP w Mykanowie ul. Samorządowa 3 o godz. 17.00 (wejście z boku budynku). Przedstawimy zmiany jakie zostały wprowadzone w ogłoszeniu o naborze, wniosku, Procedurze oraz najważniejsze informacje na co należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek.

Uwaga: Za udział w spotkaniach w Mykanowie i Kłomnicach, które odbyły się w grudniu 2017 r. nie będą przyznawane punkty w kryterium wyboru nr 9 dla przedsięwzięcia „Miejsca aktywności ruchowej”. Przed obecnym naborem wniosków nr 2/2018/G zmienione zostały zapisy ogłoszenia, wniosku, Procedury oceny i wyboru Grantobiorców, dlatego konieczny  jest udział w zapowiadanym spotkaniu, jeżeli podmiot chce uzyskać 1 punkt w/w kryterium.