Unieważnienie naboru wniosków w ramach projektu grantowego 1/2017/G

2881

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców (rozdz. XI) Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w dniu 22 maja 2017 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru nr 1/2017/G  na projekt grantowy p.t. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”.

Zgodnie z założeniami LSR i ogłoszeniem o naborze projekt grantowy miał obejmować minimum 12 wniosków o powierzenie grantów (liczonych jako liczba wydarzeń aktywizacyjnych i/lub integracyjnych), wpłynęło 9 wniosków.

W najbliższych dniach nabór zostanie ogłoszony ponownie. Serdecznie zachęcamy wszystkie organizacje, instytucje i osoby fizyczne do skorzystania z możliwości pozyskania środków na inicjatywy społeczne i zapraszamy do kontaktu z pracownikami LGD w celu skonsultowania pomysłów i skorzystania z ich pomocy przy opracowywaniu wniosku.