Uzupełnienia nr 2 do zapytania ofertowego na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

466

Uzupełnienie do zapytania ofertowego z dnia 27.02.2023 r. na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

Dodaje się w dziale XI. Informacje dodatkowe zapis: „W przypadku braku załączenia do oferty poprawnie wypełnionych załączników nr 2 i 3 (nie dotyczy formularza oferty), referencji lub załączenia dokumentów technicznych oferowanych wyrobów, zamawiający wystąpi do Wykonawców o uzupełnienie oferty o niepoprawnie złożone dokumenty lub ich brak w terminie przez siebie wyznaczonym. Brak uzupełnień w wyznaczonym termie skutkować będzie odrzuceniem oferty”.

Zamawiający zamieszcza poprawione zapytanie ofertowe oraz formularz oferty z uzupełnień 1 i 2.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.