Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” już za nami!

287

W dniu 29 czerwca 2021 r. w Łęgu, w pięknych okolicznościach przyrody, odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ”Razem na wyżyny” .

Podczas zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 r.

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zebrania podjęli uchwały zatwierdzające zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” , które są niezbędne w ubieganiu się o dodatkowe środki jakie Stowarzyszenie otrzyma w związku z wydłużonym okresem PROW. Środki te zostaną przeznaczone na przedsiębiorczość, infrastrukturę oraz projekty granowe z aktywizacji i integracji oraz tworzenia koncepcji Smart Village.

Wszystkie dokumenty poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi oraz zostały rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub mailową.

Na tym zebranie zakończono.

Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.