Walne Zebranie Sprawozdawcze

5094

W dniu 21 maja 2018 r w Centrum Przyjęć Okolicznościowych „Castello” w Rudnikach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Zebranie prowadziła Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 r, które odczytała Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura. Następnie kolejno sprawozdania odczytali: Przewodnicząca Rady – Monika Tarczyńska – sprawozdanie z działalności Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Majda – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Lilla Deska – sprawozdanie finansowe. Po przedstawieniu sprawozdań podjęto uchwały zatwierdzające oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za 2017 r. Następnie Dyrektor biura Edyta Bauć omówiła propozycje zmian w lokalnych kryteriach wyboru, Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, które również zostały zatwierdzone uchwałą.
Zmiany w w/w dokumentach były wcześniej poddane konsultacją społecznym. Na tym zebranie zakończono. Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.