Walne Zebranie

3632

W dniu 27 stycznia 2017 r o godz 16:30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Podczas zebrania zatwierdzono zmiany w ważnych dokumentach dotyczących wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Razem na wyżyny’ (LSR), które przed Walnym Zebraniem były poddane konsultacjom społecznym. Podjęto uchwały zatwierdzające zmiany w lokalnych kryteriach wyboru, LSR, Regulaminie Rady i Statucie. Na Walnym Zebraniu ustalono również wysokość składki członkowskiej na 2017 r, która pozostała na dotychczasowym poziomie. Walne Zebranie podjęło również Uchwałę w sprawie zmiany składu Zarządu. Zmiana wynikła na skutek złożenia rezygnacji z pełnienie funkcji członka Zarządu przez Pana Adama Wolskiego. Jego miejsce w Zarządzie zajął Pan Łukasz Rawicki.

Dziękujemy wszystkim za udział w Walnym Zebraniu.