warsztat refleksyjny

5210

W dniu 25 stycznia w kompleksie hotelowo-bankietowym  Nova Stodoła odbyły się warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania LSR w 2018 roku. Warsztaty prowadził Adam Dąbrowski z Fundacji Socjometr z Krakowa. Wzięli w nich udział członkowie Rady, zarządu, pracownicy LGD oraz Beneficjenci. Na podstawie opracowanych wcześniej przez biuro LGD danych z monitoringu, omawiano co udało się osiągnąć, czy realia odpowiadają założeniom, czy zasadny jest kierunek działań. Taka dyskusja to doskonała okazja do omówienia osiągnięć, problemów, szans i zagrożeń jakie pojawiają się we wdrażaniu strategii. Wyniki tego spotkania będą przedstawione w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2018 rok.

Serdeczne podziękowania dla uczestników warsztatów za poświęcony czas i efektywną dyskusję.