Warsztaty dla uczniów BIZnet

1917

W dniach 22-26 listopada 300 uczniów z 15 szkół, które zgłosiły się do udziału w projekcie „BIZnet” – nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej” wzięło udział w warsztatach z prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa.

Uczniowie w ramach warsztatów tworzą własne wirtualne firmy, którymi następnie muszą zarządzać. Prowadzenie biznesu, w wirtualnej formie, daje uczniom możliwość nabywania realnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Podejmując decyzje w symulacji uczniowie w praktyczny sposób poznają pojęcia ekonomiczne, przykładowo: popyt, podaż, prawo popytu, prawo podaży, przychody, koszty, koszty stałe, koszty zmienne, zysk, strata, amortyzacja, książka przychodów i rozchodów, podatek dochodowy, formy zatrudnienia pracowników, wynagrodzenia netto i brutto, koszty pracodawcy. Dodatkowo, gry ekonomiczne przyczyniają się do kształtowania wielu kluczowych umiejętności i kompetencji, np. umiejętność pracy zespołowej, umiejętność myślenia matematycznego.

Warsztaty są etapem przygotowawczym do konkursu BIZnet. Wszyscy uczniowie uczestniczący w warsztatach mają możliwość przystąpienia do konkursu, w którym 2/3 osobowe zespoły rywalizują między sobą o jak najlepsze wyniki swoich firm.

Konkurs podzielony jest na 4 rundy. W każdej z nich zespoły uczniów muszą podjąć decyzję biznesową mającą wpływ na rozwój wirtualnej firmy w wybranej branży – w tym przypadku uczniowie prowadzą sklepy z elektroniką.

Poniżej fotorelacja z warsztatów: