Warsztaty refleksyjne

3539

W dniu 17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie odbyły się warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania LSR w 2017 roku. Warsztaty prowadził Adam Dąbrowski z Fundacji Socjometr z Krakowa. Wzięli w nich udział członkowie Rady, zarządu i pracownicy LGD. Na podstawie opracowanych wcześniej przez biuro LGD danych z monitoringu, przesłanych uczestnikom, omawiano co udało się osiągnąć, czy realia odpowiadają założeniom, czy zasadny jest kierunek działań. Taka dyskusja to doskonała okazja do omówienia osiągnięć, problemów, szans i zagrożeń jakie pojawiają się we wdrażaniu strategii. Wyniki tego spotkania będą przedstawione w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2017 rok, który będzie udostępniony na stronie.

Serdeczne podziękowania dla uczestników warsztatów za poświęcony czas i efektywną dyskusję, dla prowadzącego oraz GOKiS za udostępnienie sali.