Ważny głos w sprawie nowej LSR – wywiady z grupami społecznymi.

217

W dniu 28 listopada 2022 r. odbyły się wywiady z grupami społecznymi kluczowymi przy pracach nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkania zgromadziły ponad 40 osób: przedstawicieli gmin, jednostek kultury, szkół z naszego terenu, a także liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zbieraliśmy opinie co do zaproponowanych zakresów, których wsparciem chcielibyśmy zająć się w kolejnej perspektywie finansowej.

Dyskusja była bardzo owocna a zaproponowane działania na pewno uwzględnione zostaną przy tworzeniu dokumentu strategicznego na kolejne lata.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.