Weź udział w konsultacjach przebiegu szlaku rowerowego

771

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace nad opracowaniem koncepcji szlaku rowerowego łączącego 6 Gmin naszego LGD, który realizujemy w ramach operacji własnej p.n. Stworzenie koncepcji i projektu szlaku rowerowego łączącego partnerskie gminy Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na wyżyny” finansowanej z PROW 2014-2020. W tym celu została stworzona interaktywna mapa przedstawiająca wstępny przebieg szlaku:

Link do mapy: https://tinyurl.com/lgdmykanow

Na mapie przedstawiona jest wstępna koncepcja przebiegu szlaku. Prosimy o zapoznanie się z nią i w przypadku jakichś zastrzeżeń lub uwag prosimy o ich zgłaszanie do dnia 15 lutego 2021 r. na adres biuro@razemnawyzyny.pl

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 17 lutego 2021 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie.

Proponowany program spotkania:

  1. Omówienie założeń i celu projektu
  2. Przedstawienie propozycji przeprowadzenia szlaku (Piotr Zgoda – wykonawca koncepcji);
  3. Dyskusja i omówienie nadesłanych propozycji zmian;
  4. Przedstawienie dalszych prac nad koncepcją;
  5. Przedstawienie pomysłu na projekt współpracy z Lokalnymi Grupami Działania subregionu północnego.

Spotkanie będzie trwało ok. 1,5 godziny.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i kwestie organizacyjne bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15.02.2021 roku pod numerem telefonu 724 043 108 lub adresem e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.