Wniosek LGD wybrany do realizacji!

620

Z przyjemnością informujemy iż operacja „Leader – sukcesy dzisiaj  i możliwości jutra” kongres liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD „Razem na wyżyny” zgłoszona w konkursie nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021 została wybrana do dofinansowania!

Operacja będzie realizowana w ramach Działania 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.