Wolne stanowisko pracy w biurze LGD

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 12 do 19 sierpnia 2019 r. (do godz. 13.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy”. Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD. Ogłoszenie – wytyczne konkursu Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę Oświadczenie o obywatelstwie i korzystaniu … Czytaj dalej Wolne stanowisko pracy w biurze LGD