Wyniki konkursów 1/2023, 2/2023 i 3/2023.

233

W dniu 14 września 2023 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborach:

  • 1/2023 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD
  • 2/2023 Rozwój działalności gospodarczej
  • 3/2023  Podejmowanie działalności gospodarczej

Poniżej znajdziecie Państwo uchwały wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski.