Wyniki przeprowadzonych naborów wniosków

8475

W dniu 25 listopada 2016 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborach 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej, 2/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety, 3/2016 Rozwój działalności gospodarczej i 4/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej wykorzystującej zasoby obszaru LGD.

W naborach złożono łącznie 34 wnioski, z czego 26 na rozwijanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i 8 na infrastrukturę.

Poniżej znajdziecie Państwo uchwały wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedurze wyboru i oceny operacji dla operacji konkursowych (rozdz. V Złożenie i rozptarywanie protestu).

Jednocześnie informujemy, iż na liście operacji wybranych znajdują się wnioski, które mieszczą się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze oraz operacje, dla których na dzień wyboru brak jest środków finansowych. Wnioski te stanowią listę rezerwową i w momencie pojawienia się wolnych środków w naborze w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosków do Zarządu Województwa (2.12.2016 r.) może im zostać przyznane dofinansowanie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski.

icon_50x50Protokół z posiedzenia Rady

icon_50x50Uchwała nr 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej

icon_50x50Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 1/2016

icon_50x50Lista operacji wybranych w konkursie 1/2016

icon_50x50Lista operacji niepodlegających ocenie zgodności z LSR i niezgodnych z LSR w konkursie 1/2016

icon_50x50Uchwała nr 2/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

icon_50x50Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 2/2016

icon_50x50Lista operacji wybranych w konkursie 2/2016

icon_50x50Lista operacji niepodlegających ocenie zgodności z LSR i niezgodnych z LSR w konkursie 2/2016

icon_50x50Uchwała nr 3/2016 Rozwój działalności gospodarczej

icon_50x50Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 3/2016

icon_50x50Lista operacji wybranych w konkursie 3/2016

icon_50x50Lista operacji niepodlegających ocenie zgodności z LSR i niezgodnych z LSR w konkursie 3/2016

icon_50x50Uchwała nr 4/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej wykorzystującej zasoby obszaru LGD

icon_50x50Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 4/2016

icon_50x50Lista operacji wybranych w konkursie 4/2016