Zapraszamy na spotkanie informacyjne przed naborami wniosków na zakładanie firm

2855

W najbliższym okresie zostanie ogłoszony w Lokalnej Grupie Działania „Razem na wyżyny” konkurs na:

Zakładanie działalności gospodarczej – wysokość dofinansowania 75 000 zł, liczba dofinansowanych projektów 12

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym. Będzie je prowadziła Edyta Bauć – Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Warunki pozyskania dofinansowania na założenie firmy obowiązujące w konkursie
  2. Etapy pozyskania środków finansowych
  3. Lokalne kryteria wyboru projektów
  4. Wypełnienie dokumentacji konkursowej tj. wniosku, biznesplanu i załączników

Spotkania obejmują ten sam zakres tematyczny i mogą je Państwo wybrać w dowolnej lokalizacji w następujących terminach i miejscach:

22 października 2021 r. godz. 14.30 – 17.00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie ul. Samorządowa 1 a (sala parter)

26 października 2021 r. godz. 13.30 – 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Filipowicza 5

27 października 2021 r. godz. 13.30 -16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96

W celu przygotowania dla Państwa odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych i zapewnienia dogodnych warunków lokalowych, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia mailowe z podaniem wybranego przez Państwa miejsca szkolenia na adres: biuro@razemnawyzyny.pl lub sms na numer: 724 043 108.

UWAGA: W przypadku wprowadzenia obostrzeń z powodu COVID-19, szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej. Informacja zostanie przekazana sms, mailem do osób zgłoszonych i zawieszona na stronie.