Zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne.

27239

Planujesz zorganizowanie szkolenia, warsztatu, akcji społecznej czy innego wydarzenia o charakterze integracyjnym? Możesz postarać się o wsparcie finansowe swojego przedsięwzięcia za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

W związku z planowanym w kwietniu b.r. naborem wniosków do projektu grantowego pt. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym.

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

  • 8 marca 2017 r, godz. 16:00 – Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ul. Filipowicza 5

  • 9 marca 2017 r godz. 16:00 – Gospodarstwo Agroturystyczne „Niezapominajka” – Garnek ul. Błonie 1a

  • 10 marca 2017 r godz 16:00 – Zespół Szkół w Borownie ul. Armii Ludowej 6/8

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie warunków uzyskania dofinansowania, zakresu zadań możliwych do realizacji w ramach grantu, procedury naboru i oceny wniosków, zasad wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz załączników.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, osób fizycznych (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą) z terenu LGD „Razem na wyżyny” planujących złożyć wniosek o wsparcie finansowe w w/w projekcie grantowym.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w wybranym przez Państwa terminie i miejscu pod nr tel 34 374 00 01, 724 043 108 lub mailowo biuro@razemnawyzyny.pl lub osobiście w biurze w Mykanowie przy ul. Cichej 72 do 7 marca 2017 r (wtorek)

Zgodnie z kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru wnioskodawcy, który uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 przysługuje 1 punkt. Punkty będą przyznawane na podstawie listy obecności ze spotkania.