Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

318

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie, ul. Samorządowa 1A

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  4. Dyskusja nad zmianami w LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 15:15 bez względu na liczbę członków.

Dokumenty, które zostały wskazane w porządku obrad, będą zamieszczone na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 10 listopada 2022 r.