Zmiana Procedury oceny i wyboru Grantobiorców

5299

We wrześniu Zarząd dokonał zmian w Procedurze oceny i wyboru Grantobiorców. Najważniejsze z nich to:

  • zwiększenie wyprzedzającego finansowania z 36,37% do 50% kosztów kwalifikowalnych grantu;
  • zniesienie konieczności założenia wyodrębnionego konta bankowego do wyprzedzającego finansowania, co powodowało ponoszenie dodatkowych opłat bankowych przez Grantobiorców;
  • uszczegółowienie informacji o załącznikach składanych na etapie rozliczania grantów;
  • zmiany w Umowie o powierzenie grantu

Nowa Procedura (wersja 5) obowiązuje do projektów grantowych, z wyłączeniem projektu grantowego AIILS Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny” , który obecnie jest na etapie rozliczania Grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów