Zmiany w LSR do konsultacji społecznych

12645

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Najważniejszą ze zmian jest propozycja przesunięcia części środków finansowych z przedsięwzięcia „Rozwój działalności gospodarczej” do przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Wszystkie proponowane zmiany oraz ich uzasadnienie znajdują się w dokumencie Wykaz proponowanych zmian do LSR.

Uwagi do zaproponowanych zmian oraz innych części LSR można przysyłać na Formularzu uwag do dnia 28 sierpnia 2018 r na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl lub dostarczyć do siedziby biura w Mykanowie ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.

wykaz proponowanych zmian do LSR

formularz_uwag