Zostań animatorem czasu wolnego !

1065

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” realizuje projekt „Akademia animatora czasu wolnego” finansowany przez Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach Akademii animatora czasu wolnego, mające na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, podniesienie wiedzy i umiejętności członków i wolontariuszy NGO w zakresie animacji czasu wolnego i promocji.

Na szkolenie mogą zgłaszać się pełnoletni członkowie/przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny”, tj. gmin: Kłomnice, Rędziny, Mykanów, Miedźno, Kruszyna i Dąbrowa Zielona.

Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są mailowo na adres:  s.dabrowiacy@gmail.com   do 26.03.2021.

Wszelkie informacje dostępne➡ TUTAJ