Wyniki konkursu z Podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety 1/2020 oraz Podejmowania działalności gospodarczej 2/2020

9454

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety- uchwała nr 2/2020 wraz z załącznikami (listy) oraz w naborze 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej uchwała nr 3/2020 wraz z załącznikami (listy).

Poniżej znajdziecie Państwo uchwały wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedurze wyboru i oceny operacji dla operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych) (rozdz. VI Złożenie i rozpatrywanie protestu).

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski.