top Różne - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Pierwszy wniosek na projekt grantowy w województwie śląskim złożony

W dniu 18 października 2017 r. LGD "Razem na wyżyny" złożyło wniosek o przyznanie...

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami    §...

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie odwoławcze Rady Stowarzyszenia "Razem na...

Udział przedstawicieli LGD w zebraniach sołeckich

W związku z realizacją Planu Komunikacji pracownik biura LGD, Justyna Renszmit-Luks uczestniczyła w zebraniach wiejskich na terenie gmin...

EFS Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...

W okresie od 01.07.2017 r. ruszył projekt "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”...

Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze...

W dniu 14 września 2017 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem...

Nabór 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Nabór 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR...

W dniu 05.09.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” zatwierdził PROCEDURĘ OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH...