Wykaz członków

Członkami  Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terenie Partnerstwa obejmującego gminy:  Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny.

Członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkie trzy sektory:

  • publiczny, w skład którego wchodzą: gminy, gminne ośrodki kultury;
  • społeczny, w skład którego wchodzą: fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, osoby fizyczne
  • gospodarczy, na który składają się: firmy i ich przedstawiciele.

Ponad połowa członków reprezentuje sektor społeczny, wiele osób to przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Partnerstwa.
Członkowie stowarzyszenia to w większości osoby, które społecznie działają w swoich miejscach pracy i zamieszkania. Dążą do rozwoju swoich małych społeczności wiejskich, integrują i aktywizują innych mieszkańców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
Członkami Stowarzyszenia są wszystkie gminy wchodzące w skład LGD tj. Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i  Rędziny. Na podstawie ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW są one członkami zwyczajnymi i posiadają takie same prawa jak osoby fizyczne.

Łącznie liczba członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wynosi  122 osoby fizyczne/prawne.

Wykaz członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”- osoby fizyczne
LP Imię i nazwisko gmina sektor
1 Ancerowicz Tomasz Mykanów społeczny
2 Cichoń Włodzimierz Mykanów społeczny
3 Ferenc Jan Mykanów społeczny
4 Frydrych Jakub Mykanów społeczny
5 Gruszka Marcin Mykanów społeczny
6 Sirek – Chrzuszcz Jolanta Mykanów społeczny
7 Kotynia Artur Mykanów gospodarczy
8 Krzysiński Michał Marek Mykanów społeczny
9 Kubat Patryk Mykanów społeczny
10 Marchewka Stanisław Mykanów społeczny
11 Mądry Jan Mykanów społeczny
12 Polewski Krzysztof Mykanów społeczny
13 Pomada Dariusz Mykanów społeczny
14 Powroźnik Romana Mykanów gospodarczy
15 Respondek Gracjan Mykanów społeczny
16 Siwiak Agnieszka Mykanów społeczny
17 Skoczylas Krystyna Mykanów społeczny
18 Stefański Stanisław Mykanów społeczny
19 Szlama Jan Mykanów społeczny
20 Szymanek Tadeusz Mykanów gospodarczy
21 Szymczak Kamil Mykanów społeczny
22 Smela Krzysztof Mykanów społeczny
23 Tarczyńska Monika Ewa Mykanów gospodarczy
24 Wroński Paweł Mykanów społeczny
25 Błaszczyk Witold Dąbrowa Zielona społeczny
26 Boborowska Anna Dąbrowa Zielona społeczny
27 Boborowska Paulina Dąbrowa Zielona społeczny
28 Ciastko Tadeusz Dąbrowa Zielona społeczny
29 Deska Lilla Dąbrowa Zielona społeczny
30 Dymczyk Grażyna Dąbrowa Zielona społeczny
31 Jurczyk Jan Dąbrowa Zielona społeczny
32 Kaczmarek Anna Dąbrowa Zielona społeczny
33 Kosentka Jolanta Dąbrowa Zielona społeczny
34 Kucharska Izabela Dąbrowa Zielona społeczny
35 Majda Barbara Dąbrowa Zielona społeczny
36 Majda Krzysztof Dąbrowa Zielona gospodarczy
37 Rumin Krzysztof Dąbrowa Zielona społeczny
38 Sobel Henryk Dąbrowa Zielona społeczny
40 Szkop Adam Dąbrowa Zielona gospodarczy
41 Wąsek Karol Dąbrowa Zielona społeczny
42 Włodarczyk Maria Dąbrowa Zielona społeczny
43 Zawisza Aleksandra Dąbrowa Zielona gospodarczy
44 Błaszczyk Marek Kłomnice społeczny
45 Błaszczyk Maria Kłomnice społeczny
46 Burzyńska Anna Kłomnice społeczny
47 Burzyński Jerzy Kłomnice gospodarczy
48 Lara Jerzy Kłomnice gospodarczy
49 Jędras Wiesława Kłomnice społeczny
50 Kępa Robert Kłomnice społeczny
51 Koza Jakub Kłomnice gospodarczy
52 Koza Józef Kłomnice gospodarczy
53 Koza Mirosław Kłomnice gospodarczy
54 Koza Roksana Kłomnice społeczny
55 Maniura Borys Kłomnice społeczny
56 Marciniak Jerzy Kłomnice społeczny
57 Marciniak Jolanta Kłomnice społeczny
58 Milc Jan Kłomnice gospodarczy
59 Ślęzak Mirosław Kłomnice gospodarczy
60 Śliwakowski Adam Kłomnice społeczny
61 Wilk Andrzej Kłomnice społeczny
62 Wilk Paweł Kłomnice społeczny
63 Witaszczyk Grażyna Kłomnice społeczny
64 Wójcik Krzysztof Kłomnice społeczny
65 Zając Adam Kłomnice społeczny
66 Zatoń Teresa Kłomnice społeczny
67 Budzyńska Magdalena Rędziny społeczny
68 Chłądzyńska Beata Rędziny społeczny
69 Chmielarz Waldemar Rędziny społeczny
70 Cieślik Bożena Rędziny społeczny
71 Jaruga Adam Rędziny społeczny
72 Kazimierski Michał Rędziny gospodarczy
73 Kowalczyk Ryszard Rędziny społeczny
74 Militowska Barbara Rędziny społeczny
75 Olszewska Agnieszka Rędziny społeczny
76 Powiertowski Roman Rędziny społeczny
77 Pożarlik Sabina Rędziny społeczny
78 Rawicki Łukasz Rędziny gospodarczy
79 Wolski – Rzewuski      Andrzej Rędziny społeczny
80 Dobrakowski Mariusz Kruszyna społeczny
81 Drożdż Karol Kruszyna społeczny
82 Maciejewski Mirosław Kruszyna gospodarczy
83 Normont- Tarnowska Joanna Kruszyna społeczny
84 Pruciak Halina Kruszyna społeczny
85 Pruciak Sławomir  Michał Kruszyna społeczny
86 Wieczorek Daniel Kruszyna społeczny
87 Zawadzka Jadwiga Kruszyna społeczny
88 Bęben Zdzisław Miedźno gospodarczy
89 Derejczyk Piotr Miedźno społeczny
90 Graj Zbigniew Miedźno społeczny
91 Krawczyk Adam Miedźno społeczny
92 Krawczyk Agnieszka Miedźno społeczny
93 Łakomski Zenon Miedźno społeczny
94 Machajska Elżbieta Miedźno społeczny
95 Michalska Ela Miedźno społeczny
96 Miętkiewicz Zenona Miedźno społeczny
97 Mikołowski Wojciech Miedźno społeczny
98 Pierz Elżbieta Miedźno społeczny
99 Pryzwan Antoni Miedźno gospodarczy
100 Pryzwan Jolanta Miedźno społeczny
101 Sakaus Czesław Piotr Miedźno gospodarczy
102 Szczepańska Barbara Miedźno społeczny
103 Szewczyk Mieczysław Miedźno społeczny
Wykaz członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”-osoby prawne
LP Imię i nazwisko gmina sektor
1 Gmina Kłomnice- przedstawiciel Juszczyk Piotr Kłomnice publiczny
2 Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe- przedstawiciel         Przech Henryk Kłomnice społeczny
3 Klub Sportowy Orkan – przedstawiciel Śpiewak Andrzej Kłomnice społeczny
4 Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” – przedstawiciel Szyszka Marian Kłomnice społeczny
5 Fundacja „Pomóżmy dzieciom poznać świat”- przedstawiciel Łągiewka Elżbieta Kłomnice społeczny
6 Gmina Mykanów – przedstawiciel        Łapeta Jarosław Mykanów publiczny
7 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Radostków i okolic- przedstawiciel Głowieńkowska Maria Mykanów społeczny
9 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Mykanowie- przedstawiciel Moroń Adriana Mykanów publiczny
10 Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie -przedstawiciel Wochal Adam Mykanów społeczny
11 Gmina Rędziny- przedstawiciel   Militowski Paweł Rędziny publiczny
12 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar serca”- przedstawiciel  Joanna Kmiecik Rędziny społeczny
13 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach – przedstawiciel Brzozowska Ciura-Jolanta Rędziny publiczny
14 Gmina Kruszyna- przedstawiciel Wąsikiewicz Józef Kruszyna publiczny
15 Stowarzyszenie Wspólne działanie miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie- przedstawiciel  Wąsikiewicz Grażyna Kruszyna społeczny
16 Gmina Miedźno- przedstawiciel       Związek Agnieszka Miedźno publiczny
17 Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Miedźnie- przedstawiciel Owczarek Henryk Miedźno społeczny
18 Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie- przedstawiciel Justyna Pośpiech Miedźno publiczny
19 Ochotnicza Straż Pozarna w Mokrej – przedstawiciel Kiciński Marek Miedźno społeczny
20 Gmina Dąbrowa Zielona- przedstawiciel Polak Sylwia Dąbrowa Zielona publiczny
21 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”-przedstawiciel Fuchs Aleksandra Dąbrowa Zielona społeczny