Wykaz członków

Członkami  Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terenie Partnerstwa obejmującego gminy:  Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny.

Członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkie trzy sektory:

  • publiczny, w skład którego wchodzą: gminy, gminne ośrodki kultury;
  • społeczny, w skład którego wchodzą: fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, osoby fizyczne
  • gospodarczy, na który składają się: firmy i ich przedstawiciele.

Ponad połowa członków reprezentuje sektor społeczny, wiele osób to przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Partnerstwa.
Członkowie stowarzyszenia to w większości osoby, które społecznie działają w swoich miejscach pracy i zamieszkania. Dążą do rozwoju swoich małych społeczności wiejskich, integrują i aktywizują innych mieszkańców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
Członkami Stowarzyszenia są wszystkie gminy wchodzące w skład LGD tj. Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i  Rędziny. Na podstawie ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW są one członkami zwyczajnymi i posiadają takie same prawa jak osoby fizyczne.

Łącznie liczba członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wynosi  135 osób fizycznych/prawnych.

Wykaz członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”- osoby fizyczne
LP Imię i nazwisko gmina sektor
1 Ancerowicz Tomasz Mykanów społeczny
2 Cichoń Włodzimierz Mykanów społeczny
3 Ferenc Jan Mykanów społeczny
4 Frydrych Jakub Mykanów społeczny
5 Gruszka Marcin Mykanów społeczny
6 Gurtman Anna Mykanów społeczny
7 Halkiewicz Marcin Mykanów społeczny
8 Sirek – Chrzuszcz Jolanta Mykanów społeczny
9 Kotynia Artur Mykanów gospodarczy
10 Kwapisz Andrzej Piotr Mykanów społeczny
11 Marchewka Stanisław Mykanów społeczny
12 Mądry Jan Mykanów społeczny
13 Pomada Dariusz Mykanów społeczny
14 Powroźnik Romana Mykanów gospodarczy
15 Respondek Gracjan Mykanów społeczny
16 Siwiak Agnieszka Mykanów społeczny
17 Skoczylas Krystyna Mykanów społeczny
18 Stefański Stanisław Mykanów społeczny
19 Szlama Jan Mykanów społeczny
20 Szymanek Tadeusz Mykanów gospodarczy
21 Szymczak Kamil Mykanów społeczny
22 Smela Krzysztof Mykanów społeczny
23 Tarczyńska Monika Ewa Mykanów gospodarczy
24 Witczak Andrzej Marian Mykanów społeczny
25 Wroński Paweł Mykanów społeczny
26 Błaszczyk Witold Dąbrowa Zielona społeczny
27 Boborowska Anna Dąbrowa Zielona społeczny
28 Boborowska Paulina Dąbrowa Zielona społeczny
29 Ciastko Tadeusz Dąbrowa Zielona społeczny
30 Deska Lilla Dąbrowa Zielona społeczny
31 Dymczyk Grażyna Dąbrowa Zielona społeczny
32 Kaczmarek Anna Dąbrowa Zielona społeczny
33 Kosentka Jolanta Dąbrowa Zielona społeczny
34 Kosiń Anastazja Dąbrowa Zielona społeczny
35 Kucharska Izabela Dąbrowa Zielona społeczny
36 Majda Barbara Dąbrowa Zielona społeczny
37 Majda Krzysztof Dąbrowa Zielona gospodarczy
38 Pączek Andrzej Dąbrowa Zielona społeczny
39 Rumin Krzysztof Dąbrowa Zielona społeczny
40 Sobel Henryk Dąbrowa Zielona społeczny
41 Struska Danuta Dąbrowa Zielona społeczny
42 Szkop Adam Dąbrowa Zielona gospodarczy
43 Wąsek Karol Dąbrowa Zielona społeczny
44 Włodarczyk Maria Dąbrowa Zielona społeczny
45 Zawisza Aleksandra Dąbrowa Zielona gospodarczy
46 Błaszczyk Marek Kłomnice społeczny
47 Błaszczyk Maria Kłomnice społeczny
48 Burzyńska Anna Kłomnice społeczny
49 Burzyński Jerzy Kłomnice gospodarczy
50 Lara Jerzy Kłomnice gospodarczy
51 Jędras Wiesława Kłomnice społeczny
52 Kępa Robert Kłomnice społeczny
53 Koza Jakub Kłomnice gospodarczy
54 Koza Józef Kłomnice gospodarczy
55 Koza Mirosław Kłomnice gospodarczy
56 Koza Roksana Kłomnice społeczny
57 Maniura Borys Kłomnice społeczny
58 Marciniak Jerzy Kłomnice społeczny
59 Marciniak Jolanta Kłomnice społeczny
60 Milc Jan Kłomnice gospodarczy
61 Modlasiński Dominik Kłomnice gospodarczy
62 Modlasiński Tadeusz Kłomnice gospodarczy
63 Sojda Tomasz Kłomnice społeczny
64 Ślęzak Mirosław Kłomnice gospodarczy
65 Śliwakowski Adam Kłomnice społeczny
66 Wilk Andrzej Kłomnice społeczny
67 Wilk Paweł Kłomnice społeczny
68 Witaszczyk Grażyna Kłomnice społeczny
69 Wójcik Krzysztof Kłomnice społeczny
70 Zając Adam Kłomnice społeczny
71 Zatoń Teresa Kłomnice społeczny
72 Budzyńska Magdalena Rędziny społeczny
73 Chaładaj Dorota Rędziny społeczny
74 Chłądzyńska Beata Rędziny społeczny
75 Chmielarz Waldemar Rędziny społeczny
76 Cieślik Bożena Rędziny społeczny
77 Jaruga Adam Rędziny społeczny
78 Kazimierski Michał Rędziny gospodarczy
79 Kowalczyk Ryszard Rędziny społeczny
80 Militowska Barbara Rędziny społeczny
81 Olszewska Agnieszka Rędziny społeczny
82 Polińska Anna Rędziny społeczny
83 Powiertowski Roman Rędziny społeczny
84 Pożarlik Sabina Rędziny społeczny
85 Rospondek Kazimiera Rędziny społeczny
86 Wolski – Rzewuski Andrzej Rędziny społeczny
87 Wolski Adam Rędziny gospodarczy
88 Dobrakowski Mariusz Kruszyna społeczny
89 Drożdż Karol Kruszyna społeczny
90 Maciejewski Mirosław Kruszyna gospodarczy
91 Normont- Tarnowska Joanna Kruszyna społeczny
92 Pruciak Halina Kruszyna społeczny
93 Pruciak Sławomir Michał Kruszyna społeczny
94 Wieczorek Daniel Kruszyna społeczny
95 Zawadzka Jadwiga Kruszyna społeczny
96 Bęben Zdzisław Miedźno gospodarczy
97 Derejczyk Piotr Miedźno społeczny
98 Graj Zbigniew Miedźno społeczny
99 Krawczyk Adam Miedźno społeczny
100 Krawczyk Agnieszka Miedźno społeczny
101 Lis Ryszard Miedźno społeczny
102 Łakomski Zenon Miedźno społeczny
103 Machajska Elżbieta Miedźno społeczny
104 Michalska Ela Miedźno społeczny
105 Miętkiewicz Zenona Miedźno społeczny
106 Mikołowski Wojciech Miedźno społeczny
107 Pierz Elżbieta Miedźno społeczny
108 Pryzwan Antoni Miedźno gospodarczy
109 Pryzwan Jolanta Miedźno społeczny
110 Sakaus Czesław Piotr Miedźno gospodarczy
111 Szczepańska Barbara Miedźno społeczny
112 Szewczyk Mieczysław Miedźno społeczny
113 Zawadzki Ryszard Miedźno społeczny
114 Zych Józef Miedźno społeczny
Wykaz członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”-osoby prawne
LP Imię i nazwisko gmina sektor
1 Gmina Kłomnice- przedstawiciel Juszczyk Piotr Kłomnice publiczny
2 Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe- przedstawiciel Przech Henryk Kłomnice społeczny
3 Klub Sportowy Orkan – przedstawiciel Śpiewak Andrzej Kłomnice społeczny
4 Stowarzyszenie “Jedność w działaniu” – przedstawiciel Szyszka Marian Kłomnice społeczny
5 Fundacja „Pomóżmy dzieciom poznać świat”- przedstawiciel Łągiewka Elżbieta Kłomnice społeczny
6 Gmina Mykanów – przedstawiciel Łapeta Jarosław Mykanów publiczny
7 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Radostków i okolic- przedstawiciel Głowieńkowska Maria Mykanów społeczny
8 Instytut Współpracy Regionalnej- przedstawiciel Miłosz Wojciech Mykanów społeczny
9 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie- przedstawiciel Polewski Krzysztof Mykanów publiczny
10 Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie -przedstawiciel Wochal Adam Mykanów społeczny
11 Gmina Rędziny- przedstawiciel Militowski Paweł Rędziny publiczny
12 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar serca”- przedstawiciel Joanna Kmiecik Rędziny społeczny
13 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach – przedstawiciel Brzozowska Ciura-Jolanta Rędziny publiczny
14 Gmina Kruszyna- przedstawiciel Wąsikiewicz Józef Kruszyna publiczny
15 Stowarzyszenie Wspólne działanie miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie- przedstawiciel Wąsikiewicz Grażyna Kruszyna społeczny
16 Gmina Miedźno- przedstawiciel Związek Agnieszka Miedźno publiczny
17 Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Miedźnie- przedstawiciel Owczarek Henryk Miedźno społeczny
18 Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie- przedstawiciel Pietrzak Izabela Miedźno publiczny
19 Ochotnicza Straż Pozarna w Mokrej – przedstawiciel Kiciński Marek Miedźno społeczny
20 Gmina Dąbrowa Zielona- przedstawiciel Synowiec Karina Dąbrowa Zielona publiczny
21 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”-przedstawiciel Fuchs Aleksandra Dąbrowa Zielona społeczny