Plan działania

W ramach wdrażania LSR zaplanowano wstępnie przeprowadzenie 15 naborów wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ogłaszanych w formie konkursów i projektów grantowych oraz realizację operacji własnych. Plan działania skonstruowano w taki sposób, aby jego realizacja umożliwiła osiąganie założonych celów. Wydatkowanie kwot z budżetu i osiąganie poszczególnych wskaźników LSR przez wnioskodawców jest racjonalne – dostosowane do możliwości finansowych i organizacyjnych LGD, przepisów i procedur dotyczących terminów realizacji operacji i zadań.

Plan działania obowiązujący od dn. 07.09.2018 r.

icon_50x50Plan działania obowiązujący od dn. 27.01.2017 r.

icon_50x50Plan działania