Plan działania

Plan działania skonstruowano w taki sposób, aby jego realizacja umożliwiła osiąganie założonych celów. Wydatkowanie kwot z budżetu i osiąganie poszczególnych wskaźników LSR przez wnioskodawców jest racjonalne – dostosowane do możliwości finansowych i organizacyjnych LGD, przepisów i procedur dotyczących terminów realizacji operacji i zadań.

AKTUALNY


  Plan działania obowiązujący od dn. 14.05.2019 r.

 


ARCHIWALNY


Plan działania obowiązujący od dn. 07.09.2018 r.

Plan działania obowiązujący od dn. 27.01.2017 r.

Plan działania