Plan działania

Plan działania skonstruowano w taki sposób, aby jego realizacja umożliwiła osiąganie założonych celów. Wydatkowanie kwot z budżetu i osiąganie poszczególnych wskaźników LSR przez wnioskodawców jest racjonalne – dostosowane do możliwości finansowych i organizacyjnych LGD, przepisów i procedur dotyczących terminów realizacji operacji i zadań.

AKTUALNY


  Plan działania obowiązujący od dn. 30.09.2020 r.


ARCHIWALNY


Plan działania obowiązujący od dn. 20.08.2020 r.

Plan działania obowiązujący od dn. 17.06.2020 r.

Plan działania obowiązujący od dn. 14.05.2019 r.

Plan działania obowiązujący od dn. 07.09.2018 r.

Plan działania obowiązujący od dn. 27.01.2017 r.

Plan działania