Projekt grantowy KLTIH

Tytuł projektu grantowego: Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny” sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej.

Kwota dofinansowania: 293 080,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy

Umowa przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a UM z 30.08.2019r.

 

Wniosek o rozliczenie grantu należy wypełnić w generatorze

 

ZREALIZOWANE ZADANIA  ⇐  kliknij 🙂