ZONAR

 

Tytuł: Wielkie granie i odkrywanie – Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju”

Akronim: ZONAR

Partnerzy: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, LGD Bractwo Kuźnic, Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

Kwota dofinansowania: 77 284,91 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”

Prezentacja podsumowująca realizację projektu ZONAR

Umowa współpracy pomiędzy partnerami

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Umowa przyznania pomocy

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Aneks 4

Szukamy pomysłów 15.02.2017 r.

Zapraszamy do współpracy – podpisanie umowy o przyznanie pomocy 01.08.2017 r.

Spotkanie dotyczące opracowania pytań do gry planszowej 06.09.2017 r.

Spotkanie w Olsztynie 13.10.2017 r.

Spotkanie dotyczące projektu współpracy w Olsztynie 19.10.2018

Drugie spotkanie dotyczące projektu współpracy w Nieznanicach 26.10.2017 r.

Trzecie  podsumowujące spotkanie dotyczące projektu współpracy ZONAR w Poczesnej 02.11.2017 r.

Powstaje gra planszowa w projekcie ZONAR 16.11.2017 r.

Zaproszenie na Turniej gry 20.12.2017 r.

Turniej gry ZONAR odwołany 17.01.2018 r.

Zapraszamy na turniej gry ZONAR

Turniej gry ZONAR

ZONAR w MykaNEWS