Projekty współpracy

Poddziałanie 19.3 Oświadczenia dot. realizacji projektów współpracy LGD.


KLAUZULA – oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
KLAUZULA – do listy obecności wersja edytowalna (tutaj)