Obszar LGD

Stowarzyszenie ” Razem na wyżyny” jest Lokalną Grupą Działania” czyli związkiem partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych wspólnie podejmujących działania na rzecz rozwoju obszaru, na którym funkcjonuje.
W jej skład wchodzi sześć gmin wiejskich ( Dabrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny)  położonych w północnej części woj. śląskiego na terenie powiatów: czestochowskiego i kłobuckiego.
Ogólna powierzchnia to 688 km2 , którą zamieszkuje 53 955 osób.

 
mapka