KSOW

„Leader – sukcesy dzisiaj i możliwości jutra” kongres liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD „Razem na wyżyny”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” realizuje operację w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021  pn.: „Leader – sukcesy dzisiaj i możliwości jutra” kongres liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD „Razem na wyżyny, w ramach której zorganizowany zostanie kongres dotyczący teraźniejszości oraz przyszłości obszarów wiejskich w kolejnej perspektywie finansowej.

Kwota refundacji: 27 306,66 zł

Celem operacji jest:
Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy lokalnymi liderami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań organizacji pozarządowych na rzecz tego rozwoju.

Przewidziane efekty operacji:
Zwiększenie wiedzy 70 uczestników kongresu, w tym liderów lokalnych z 6 gmin partnerskich LGD ,,Razem na wyżyny” (Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny) na temat celów klimatycznych w nowej perspektywie programowania, idei Smart Villages oraz formuły wielofunduszowości wdrażanej przez LGD.

Termin organizacji kongresu: 25 czerwca 2021 r.

Tematyka kongresu:
– Przykłady i efekty działań lokalnych organizacji na rzecz wielowymiarowego rozwoju wsi;
– RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego – doświadczenia i przykłady z wdrażania instrumentu Leader/RLKS w perspektywie 2014-2020;
– Smart village jako nowa formuła wsparcia innowacji lokalnych na wsi;
– Cele klimatyczne UE w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 Praktyczne możliwości wdrażania celów klimatycznych w Programie Leader;
– Możliwości i szanse rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego w nowym okresie programowania 2020-2027 dzięki instrumentowi wielofunduszowości wdrażanego przez lokalne grupy działania;

Operacja jest realizowana w partnerstwie Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” i Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „DRATWA”.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl