Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD

Tytuł operacji własnej: Stworzenie koncepcji i projektu szlaku rowerowego łączącego partnerskie gminy Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny”

Kwota dofinansowania: 49 996,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER

Umowa przyznania pomocy na operację własną pomiędzy UM a LGD z 5 maja 2021 r.

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Pierwsze ustalenia w sprawie koncepcji ścieżek rowerowych na obszarze LGD

Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia szlaku rowerowego łączącego Gminy naszego LGD.

Weź udział w konsultacjach przebiegu szlaku rowerowego

Konsultacje dla zaproponowanych szlaków rowerowych

Uwaga konkurs – stwórz logo i nazwę szlaków rowerowych !

Konkurs na logo i nazwę szlaków rowerowych -wyniki

O LGD i szlakach rowerowych w Radio Katowice

Kolejny krok do utworzenia szlaku rowerowego na naszym terenie !