Koszty bieżące i aktywizacja

Poddziałanie 19.4 Oświadczenie w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji LGD.


KLAUZULE – oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
KLAUZULE – do list obecności
KLAUZULE – rejestr doradztwa