top Wydarzenia z terenu - Stowarzyszenie "Razem na wyżyny"
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

„Lepszy przykład niż wykład” – wniosek wybrany...

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" został przyjęty do...

Umowa na znakowanie szlaku „Folga na zakolu” podpisana!

Jesteśmy już o krok od oznakowania szlaku rowerowego "Folga na zakolu", który...

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych” z dnia 22.03.2023 r., ...

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Zakup, dostawę i montaż 13 tablic informacyjnych” z dnia 08.03.2023 r.,...

Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe...

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”  informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 22.03.2023...

Spotkanie robocze w sprawie utworzenia Marki Turystycznej Subregionu...

W dniu 20 marca 2023 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie robocze...

Zmiana do zapytania ofertowego na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 22.03.2023 r. na „Wykonanie oznakowania szlaków...

Zapytanie ofertowe „Zakup, dostawa i montaż 13 tablic...

Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup, dostawę i montaż 13 tablic...

Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe...

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”  informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 27.02.2023...