top Wydarzenia z terenu - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Informacja o wyborze operacji własnej

W związku z umieszczeniem w dniu 18.12.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”  informacji  o planowanej...

Rada rozpatrzyła protesty w ramach konkursów 4/2020, 5/2020...

W dniu 18 stycznia 2021  r. członkowie Rady rozpatrzyli protesty wniesione przez Wnioskodawców, którzy złożyli...

Ankieta potrzeb obszaru LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na wyżyny” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów...

Wyniki konkursu 6/2020 Rozwój działalności gospodarczej

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny,...

Wyniki konkursu 3/2020, 4/2020, 5/2020

W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20...

Konsultacje społeczne zmian w kryteriach wyboru operacji i LSR

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w lokalnej...

Rejestr złożonych wniosków w naborze 6/2020

W dniu 5 listopada LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabór wniosków na przedsięwzięcie Rozwój  działalności gospodarczej. Poniżej...

Rejestr wniosków złożonych w ramach naborów: 3/2020, 4/2020,...

W dniu 23 października LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu podejmowania  działalności...

Spotkanie informacyjne dot. Rozwoju działalności gospodarczej

W dniu 26 października 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne...