Projekt grantowy MAR

Tytuł projektu grantowego: Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na Wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej.

Kwota dofinansowania: 247 304 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy

Umowa przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a UM z 15.11.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 23.08.2019 r.
  – zał. nr 1 do aneksu z dnia 23.08.2019 r.
 zał. nr 2 do aneksu z dnia 23.08.2019 r.

Wniosek o rozliczenie grantu należy wypełnić w generatorze

 

ZREALIZOWANE ZADANIA  ⇐  kliknij 🙂