Operacje własne

OPERACJE WŁASNE

RODZAJE OPERACJI WŁASNYCH

 • Sieciowanie organizacji pozarządowych,
 • Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych na obszarze LGD,
 • Przedsiębiorczość młodzieży,
 • Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru:zakwaterowanie i usługi oraz handel hurtowy i detaliczny.

Sieciowanie organizacji pozarządowych

 • Beneficjentem może być LGD/osoby prawne;

 • W ramach przedsięwzięcia można organizować: konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, seminarium, akcja społeczna itp.;

 • Zgodnie z rozporządzeniem przedsięwzięcie prowadzi do wzmocnienia kapitału społecznego;

 • Minimalna liczba zaangażowanych partnerów – 20 organizacji;
 • Posiadanie doświadczenia w działaniach z zakresu sieciowania, współpracy;
 • Wnioskodawca ma zarejestrowaną działalność min. 5 lat na obszarze LGD

 • Wartość dofinansowania wynosi 50 000 ( poziom procentowy do 90 %). Beneficjent musi posiadać minimum 10% wkładu własnego osobowego bądź finansowego.

Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych na obszarze LGD

 • Beneficjentem może być LGD/osoby prawne;

 • Opracowanie projektu tras ścieżek rowerowych w wersji papierowej
  i elektronicznej;
 • Zgodnie z rozporządzeniem przedsięwzięcie prowadzi do promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych;
 • Ślad GPS;
 • Produkty turystyczne;

 • Wartość dofinansowania wynosi 50 000 ( poziom procentowy do 98 %). Beneficjent musi posiadać minimum 2% wkładu własnego osobowego bądź finansowego.

Przedsiębiorczość młodzieży

 • Beneficjentem może być LGD/osoby prawne;

 • W ramach przedsięwzięcia można organizować: szkolenie, warsztat, spotkanie, wyjazd studyjny konkursy, publikacje itp.;

 • Zgodnie z rozporządzeniem przedsięwzięcie prowadzi do wzmocnienia kapitału społecznego;
 • Minimalna liczba spotkań informacyjnych – 10 szt.;
 • Minimalna liczba osób biorących udział w działaniach – 300

 • Wartość dofinansowania wynosi 50 000 ( poziom procentowy do 98 %). Beneficjent musi posiadać minimum 2% wkładu własnego osobowego bądź finansowego.

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru:zakwaterowanie i usługi oraz handel hurtowy i detaliczny

 • Beneficjentem może być LGD/osoby prawne;

 • W ramach przedsięwzięcia można organizować: konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna, wyjazd studyjny, targi itp.;

 • Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych;
 • Spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych;
 • Zgodnie z rozporządzeniem przedsięwzięcie prowadzi do wzmocnienia kapitału społecznego;

 • Wartość dofinansowania wynosi 50 000 ( poziom procentowy do 98 %). Beneficjent musi posiadać minimum 2% wkładu własnego osobowego bądź finansowego.