Pytania i odpowiedzi

icon_50x50Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

icon_50x50Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu w ramach poddziałania 19.2. z dnia 13.09.2016 r

icon_50x50Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu w ramach poddziałania 19.2 z dnia 29.09.2016 r 

icon_50x50Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu w ramach poddziałania 19.2 z dnia 6.10.2016 r

icon_50x50Wyjaśnienia dot. wielkości przedsiębiorstwa

icon_50x50Wyjaśnienia dot. poziomu dofinansowania dla JST

icon_50x50Wyjaśnienia dot. przetargów

icon_50x50Wyjaśnienia różne

icon_50x50Wyjaśnienia dot. wysokości wkładu własnego przy podejmowaniu działalności gospodarczej

icon_50x50Wyjaśnienia dot. wykorzystania części budynku na cele związane z PROW 2014 2020

icon_50x50Wyjaśnienia dot. możliwości utworzenia pensjonatu dla koni w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

icon_50x50Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- z dnia 15.12.2016 r.

Interpretacja MRiRW z 5 stycznia 2017 r w sprawie zmiany zapisów w Instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Podejmowanie działalności gospodarczej 

Interpretacja MRiRW z 14.12.2016 r w zakresie projektów grantowych, dotycząca wkładu własnego grantobiorcy oraz zakresu kosztów.