Kryteria wyboru

kryteria wyboru obowiązujące od 21.06.2018 r.:

newsKryteria oceny – podejmowanie działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – rozwój działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – projekty grantowe

Kryteria wyboru obowiązujące od 30 października 2017 r. :

newsKryteria oceny – rozwój działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – podejmowanie działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

newsKryteria oceny – operacje własne

newsProcedura zmiany kryteriów projektów konkursowych i własnych

newsKryteria oceny – projekty grantowe

newsProcedura zmiany kryteriów projektów grantowych

 

Kryteria wyboru obowiązujące od 07 kwietnia 2017 r. do 30 października 2017 r.

newsKryteria oceny – rozwój działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – podejmowanie działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

newsKryteria oceny – operacje własne

newsProcedura zmiany kryteriów projektów konkursowych i własnych

newsKryteria oceny – projekty grantowe

newsProcedura zmiany kryteriów projektów grantowych

 

Kryteria wyboru obowiązujące od 27 stycznia 2017 r. do 07 kwietnia 2017 r. :

newsKryteria oceny – rozwój działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – podejmowanie działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

newsKryteria oceny – operacje własne

newsProcedura zmiany kryteriów projektów konkursowych i własnych

newsKryteria oceny – projekty grantowe

newsProcedura zmiany kryteriów projektów grantowych

Kryteria wyboru obowiązujące od 17.12.2015 r. do 27.01.2017 r.:

newsKryteria oceny – rozwój działalności gospodarczej 

newsKryteria oceny – podejmowanie działalności gospodarczej

newsKryteria oceny – operacje własne

newsKryteria oceny – niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

newsKryteria oceny – projekty grantowe

newsProcedura zmiany kryteriów projektów konkursowych i własnych