Organy LGD

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wybrany w dniu 30 lipca 2020 r (kadencja 2020-2024)
1. Jolanta Brzozowska – Ciura – prezes
2. Zdzisław Bęben – wiceprezes
3. Lilla Deska– sekretarz
4. Daniel Wieczorek – skarbnik
5. Krzysztof Polewski – członek
6. Józef Koza – członek

Rada wybrana w dniu 18.01.2024 r (kadencja 2024-2028)
1. Monika Tarczyńska – Przewodnicząca
2. Krzysztof Wójcik– I zastępca Przewodniczącego
3. Sylwia Polak – II zastępca Przewodniczącego
4. Czesław Sakaus – sekretarz
5. Mirosław Ślęzak– członek
6. Józef Wąsikiewicz– członek
7. Mariusz Dobrakowski– członek
8. Anna Krawczyk – członek
9. Cieślik Bożena – członek
10. Renata Pindral – członek
11. Boborowska Paulina – członek
12. Powroźnik Romana – członek

Komisja Rewizyjna wybrana w dniu 30 lipca 2020 r (kadencja 2020-2024)
1. Krzysztof Majda – przewodniczący
2. Artur Kotynia – wiceprzewodniczący
3. Adam Śliwakowski – sekretarz
4. Leszek Idasz – członek
5. Krystyna Gabryjelska – członek
6. Mirosław Maciejewski – członekRada wybrana w dniu 13.12.2019 r (kadencja 2019-2023)
1. Monika Tarczyńska – Przewodnicząca
2. Krzysztof Wójcik– I zastępca Przewodniczącego
3. Sylwia Polak – II zastępca Przewodniczącego
4. Czesław Sakaus – sekretarz
5. Mirosław Ślęzak– członek
6. Józef Wąsikiewicz– członek
7. Mariusz Dobrakowski– członek
8. Anna Krawczyk – członek
9. Cieślik Bożena – członek
10. Budzyńska Magdalena – członek
11. Boborowska Paulina – członek
12. Powroźnik Romana – członek

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wybrany w dniu 9 maja 2016 r (kadencja 2016-2020)

 1. Jolanta Brzozowska – Ciura – prezes
 2. Krzysztof Polewski – wiceprezes
 3. Lilla Deska– wiceprezes
 4. Daniel Wieczorek – skarbnik
 5. Zdzisław Bęben – sekretarz
 6. Łukasz Rawicki – członek
 7. Józef Koza – członek
 8. Robert Kępa – członek
 9. Adam Wochal – członek

Rada wybrana w dniu 17.12.2015 r. (kadencja 2015-2019)

 1. Monika Tarczyńska – Przewodnicząca
 2. Krzysztof Wójcik– I zastępca Przewodniczącego
 3. Sylwia Polak – II zastępca Przewodniczącego (zmiana przedstawiciela Kariny Synowiec, reprezentującego osobę prawną)
 4. Czesław Sakaus – sekretarz
 5. Mirosław Ślęzak– członek
 6. Józef Wąsikiewicz– członek
 7. Mariusz Dobrakowski– członek
 8. Justyna Pośpiech – członek (zmiana przedstawiciela Izabeli Pietrzak, reprezentującego osobę prawną)
 9. Cieślik Bożena – członek
 10. Budzyńska Magdalena – członek
 11. Boborowska Paulina – członek
 12. Powroźnik Romana – członek

Komisja Rewizyjna wybrana w dniu 9 maja 2016 r (kadencja 2016-2020)

 1. Krzysztof Majda – przewodniczący
 2. Artur Kotynia – wiceprzewodniczący
 3. Adam Śliwakowski – sekretarz
 4. Henryk Owczarek – członek
 5. Andrzej Wolski – Rzewuski – członek
 6. Mirosław Maciejewski – członek