Integracja branż

Tytuł operacji własnej: Współpraca wiele warta – integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszary LGD „Razem na wyżyny”

Kwota dofinansowania: 42 671,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER