Przedsiębiorczość młodzieży

Tytuł operacji własnej: „BIZnet” – nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER

Umowa przyznania pomocy na operacje własną pomiędzy UM a LGD z 9.11.2020 r.

Aneks nr 1 do umowy

Kolejna umowa na realizacje operacji własnej podpisana.

Projekt BIZnet – zgłoszenia szkół

Szkoły otrzymały licencje w ramach projektu BIZnet

Warsztaty dla uczniów BIZnet