ODDO


Tytuł: ,,Od dziedzictwa do bogactwa”

Akronim: ODDO

Partnerzy polscy: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, LGD Bractwo Kuźnic, Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Stowarzyszenie LGD ,,Kraina Dinozaurów”, 

Partnerzy czescy: Místní akční skupina Opavsko z.s., RÝMAŘOVSKO, o.p.s

Kwota dofinansowania: 479 781,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”

    

 

Prace nad projektem współpracy z czeskimi partnerami trwają

Spotkanie grupy roboczej kolejnego projektu współpracy

Umowa o przyznaniu pomocy

Projekt międzynarodowy ODDO warsztaty

I dzień warsztatów ODDO

II i III dzień warsztatów ODDO

Materiał filmowy z warsztatów ODDO.

Gry MEMORY wydane w ramach projektu ODDO

Albumy wydane w ramach projektu współpracy ODDO

Film promujący projekt ODDO

Mapa ,,Razem na wyżyny”

Kalendarz

ALBUM

Podsumowanie projektu ODDO