Projekt grantowy AIILS – 2022

Tytuł projektu grantowego: Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców

Kwota dofinansowania: 262 560,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a UM z 1.12.2022 r.