Procedura oceny i wyboru Grantobiorców

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca od 14.12.2021 r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca od 08.05.2020 r do 13.12.2021r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 05.08.2019 r. do 07.05.2020 r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 14.05.2019 r. do 04.08.2019 r.
 


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 12.09.2018 r. do 13.05.2019 r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 21.02.2017 r. do 11.09.2018 r.

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 22.05.2017 r. do 20.02.2018 r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca od 20.03 2017 r. do 22.05.2017 r.