Procedura oceny i wyboru Grantobiorców

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 12.09.2018 r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 21.02.2017 r. do 11.09.2018 r.

 

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca
od 22.05.2017 r. do 20.02.2018 r.


Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca od 20.03 2017 r. do 22.05.2017 r.