Umowa o warunkach realizacji LSR

We wtorek, 10 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z Lokalnymi Grupami Działania. Ze strony Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” umowę podpisali Prezes – Jolanta Brzozowska – Ciura i Skarbnik – Daniel Wieczorek, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego – wicemarszałek – Stanisław Dąbrowa. Tym samym rozpoczynamy wdrażanie środków przeznaczonych na realizacje naszej strategii, a potencjalnych beneficjentów zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będą umieszczane bieżące informacje oraz do korzystania z doradztwa w biurze stowarzyszenia. Zapraszamy.

Aneks nr 5 z dnia 17.07.2018 r. do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Aneks nr 4 z dnia 7.12.2017 r. do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Aneks nr 3, z dnia 8.06.2017 r. do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Ankieta monitorująca realizację LSR

Załącznik nr 6 do umowy ramowej

icon_50x50Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

icon_50x50Aneks nr 1 z 10.05.2016 r do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

icon_50x50Aneks nr 2 z 06.03.2017 r do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

icon_50x50 Umowa o przyznaniu pomocy na projekt współpracy pt. „Wielkie granie i odgrywanie- Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju”, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020