Umowa o warunkach realizacji LSR

We wtorek, 10 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z Lokalnymi Grupami Działania. Ze strony Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” umowę podpisali Prezes – Jolanta Brzozowska – Ciura i Skarbnik – Daniel Wieczorek, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego – wicemarszałek – Stanisław Dąbrowa. Tym samym rozpoczynamy wdrażanie środków przeznaczonych na realizacje naszej strategii, a potencjalnych beneficjentów zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będą umieszczane bieżące informacje oraz do korzystania z doradztwa w biurze stowarzyszenia. Zapraszamy.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” – 10.05.2016 r.


Ankieta monitorująca realizację LSR

Załącznik nr 6 do umowy ramowej