top Aktualności - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Spotkanie dotyczące projektu współpracy ZONAR w Olsztynie

Stowarzyszenie  Stowarzyszenie “Razem na Wyżyny” “Partnerstwo Północnej Jury”, LGD “Bractwo Kuźnic” - partnerzy projektu...

Pierwszy wniosek na projekt grantowy w województwie śląskim złożony

W dniu 18 października 2017 r. LGD "Razem na wyżyny" złożyło wniosek o przyznanie...

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami    §...

Rejestr złożonych wniosków

W dniu 13 października LGD "Razem na wyżyny " zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu...

Spotkanie w Olsztynie w ramach projektu współpracy ZONAR

W dniu 17 października 2017 r. odbędzie się w Olsztynie spotkanie przedstawicieli 20 gmin...

Konsultacje LSR i kryteriów

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia...

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie odwoławcze Rady Stowarzyszenia "Razem na...

Pierwsze wnioski na przedsiębiorczość złożone

W dniu 4 i 5 października wpłynęły pierwsze wnioski w ramach trwającego właśnie naboru...

Posiedzenie odwoławcze Rady

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie odwoławcze Rady...

Udział przedstawicieli LGD w zebraniach sołeckich

W związku z realizacją Planu Komunikacji pracownik biura LGD, Justyna Renszmit-Luks uczestniczyła w zebraniach wiejskich na terenie gmin...