TRASA

Tytuł: „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności

Akronim: TRASA

Partnerzy: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, LGD Bractwo Kuźnic, Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Zielony Wierzchołek śląska”, LGD „Brynica to nie granica”

Kwota dofinansowania: 2 410 175,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”

Link do profilu na facebooku ➡ https://www.facebook.com/TRASArowerowa

Przewodnik ➡ Pobierz