top Wydarzenia w LGD - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Informacja o wyborze operacji własnej

W związku z umieszczeniem w dniu 11.10.2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia "Razem na...

Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze...

W dniu 13 listopada 2019 r. Rada Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia...

Operacja własna – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl dnia  11.10.2019r.  dotyczącego realizacji operacji własnej....

Wieczornica Patriotyczna: „Wspomnienie o Gminie Rędziny – historie...

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Wieczornicy Patriotycznej: "Wspomnienie o Gminie Rędziny - historie wojenne"  Koncert organizowana...

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, w ramach realizacji Strategii Rozwoju...

Wykopki z Tradycją

"Wykopki z tradycją" - zadnie zrealizowane prze OSP Borowno w ramach projektu grantowego pn....

II Mini Forum Organizacji Pozarządowych

Przypominamy i zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu LGD „Razem na wyżyny”...

Wolne stanowisko pracy w LGD

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy...

Lista złożonych wniosków w naborze 2/2019

W dniu 20 września 2019 r.  LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabór wniosków z zakresu rozwijania...

Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca...