top Wydarzenia w LGD - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Nabór wniosków 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

 STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 2/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Nabór wniosków 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

14.01.2020 Biuro LGD zamknięte

Informujemy iż w dniu 14.01.2020 r. (wtorek) z powodu przerwy w dostawie prądu biuro...

Kolejne dofinansowania na zakładanie firm- zapraszamy na szkolenie

W połowie stycznia 2020 r. ogłoszone zostaną w Lokalnej Grupie Działania "Razem na wyżyny"...

Walne Zebranie i wybory Rady

W dniu 13 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Razem na wyżyny",...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie  zgodnie z przepisami  § 20...

Konsultacje społeczne zmian w LSR

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w Strategii...

Informacja o wyborze operacji własnej

W związku z umieszczeniem w dniu 11.10.2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia "Razem na...

Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze...

W dniu 13 listopada 2019 r. Rada Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia...

Operacja własna – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl dnia  11.10.2019r.  dotyczącego realizacji operacji własnej....