top Wydarzenia w LGD - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami    §...

Rejestr złożonych wniosków

W dniu 13 października LGD "Razem na wyżyny " zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu...

Spotkanie w Olsztynie w ramach projektu współpracy ZONAR

W dniu 17 października 2017 r. odbędzie się w Olsztynie spotkanie przedstawicieli 20 gmin...

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie odwoławcze Rady Stowarzyszenia "Razem na...

Pierwsze wnioski na przedsiębiorczość złożone

W dniu 4 i 5 października wpłynęły pierwsze wnioski w ramach trwającego właśnie naboru...

Posiedzenie odwoławcze Rady

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie odwoławcze Rady...

Udział przedstawicieli LGD w zebraniach sołeckich

W związku z realizacją Planu Komunikacji pracownik biura LGD, Justyna Renszmit-Luks uczestniczyła w zebraniach wiejskich na terenie gmin...

Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze...

W dniu 14 września 2017 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem...

Uwaga: praca biura

W dniu 19 września 2017 r. pracownicy biura LGD "Razem na wyżyny" będą brać...

Odbyły się szkolenia z zakresu rozwijania przedsiębiorczości

W dniu 11 września w Mykanowie i 12 września w Rędzinach odbyły się spotkania...