top Wydarzenia w LGD - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Posiedzenie Rady

Informujemy, iż w dniu 27 czerwca o godzinie 16:30 w siedzibie biura LGD, odbędzie...

Spotkanie informacyjne w Pałacu w Nieznanicach

W dniu 13 czerwca br. w Pałacu w Nieznanicach w ramach realizacji Planu Komunikacji,...

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii...

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakładanie lub rozwój firm...

Nabór 2/2017/G na projekt grantowy- Inicjatywy kulturalne, edukacyjne...

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 2/2017/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Szkolenie dla Rady i pracowników biura

W ramach realizacji planu szkoleń w dniach 23-24 maja 2017 r Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” zorganizowało dla...

Unieważnienie naboru wniosków w ramach projektu grantowego 1/2017/G

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców (rozdz. XI) Zarząd Stowarzyszenia "Razem na wyżyny"...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków 1/2017/G

W dniu 15 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków 1/2017/G na projekt grantowy...

Posiedzenie Rady

Informujemy, iż w dniu 12 maja o godzinie 16:30 w siedzibie LGD, odbędzie się...

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków

W dniu 7 kwietnia 2017 r w siedzibie Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w...