Projekt grantowy AIILS

Tytuł projektu grantowego: Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”

Kwota dofinansowania: 249 845 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy

Umowa o przyznanie pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a UM z 09.04.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 25.05.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 10.12.2018 r.

Wniosek o rozliczenie grantu należy wypełnić w generatorze

 

ZREALIZOWANE ZADANIA  ⇐  kliknij 🙂