Zestawienie rzeczowo – finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych – styczeń 2024 rok