Procedura oceny i wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 29.10.2021 r.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 08.05.2020 r. do 28.10.2021 r.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 14.05.2019 r do 07.05.2020.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 5.11.2018 r. do 13.05.2019 r.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 03.04.2018 r. do 4.11.2018 r.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca
od 27.11.2017 r. do 02.04.2018 r.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca
od 05.09.2017r. do 27.11.2017 r.


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca
od 22.05.2017r. do 05.09.2017 r.


Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla operacji konkursowych- obowiązująca od 4.08.2016 r. do 22.05.2017 r.